"Som hemma fast bättre"

Så vill jag att du ska uppleva Sandsgården oavsett om du kommer till Gopshus på konferens eller med familj och vänner.” /Fredrik Hagberg

Sandsgården
Bokningar av Sandsgården sker genom Korstäppans Herrgård i Leksand
tel 0247-12310, bokning@korstappan.se